Routes

Er kan een keuze gemaakt worden tussen routes van 5 km of 10 km. Sommige jaren is er ook de mogelijkheid om de 15 km te lopen. Op de donderdag is er een route van 3 km voor kleuters.

Wanneer bekend, worden hier de routes geplaatst.