Contributie


TURNEN

Peuter-/kleutergym

€14,50 per maand (momenteel geen les)

Recreatief turnen meisjes (75 minuten)

€16,50 per maand

Recreatief turnen jongens (5 minuten)

€16,50 per maand (momenteel geen les)

Wedstrijdgroep turnen (2uur)€21,50 per maand

Wedstrijdgroep turnen (4 uur)

€39,00 per maand**

Extra uur wedstrijdtraining keuze

€10,00 per maand***JUDO

Judo jongens / meisjes

€16,50 per maand


Ouderengym

Ouderengym woensdagochtend

€13,50 per maandTRIMMEN

Trimgroep

€12,00 per maand


PILATES

Pilates

€16,50 per maand (momenteel geen les)


DANS

Dans

€16,50 per maand (momenteel geen les)


**Het wedstrijdgeld (inclusief juryboete) wordt tijdens de wedstrijdperiode geïncasseerd via automatische incasso bij de ouders / verzorgers. Wedstrijdgeld is het bedrag (door de KNGU / organisatie bepaald) dat per sporter voldaan moet worden om mee te mogen doen aan de wedstrijden. Wanneer er door de club onvoldoende juryleden geleverd worden, wordt er een juryboete toegevoegd aan het wedstrijdgeld. (Mocht u interesse hebben in een jurycursus, dan horen wij dit graag.) Bij onverwacht niet deelnemen aan de wedstrijd of stoppen tijdens de wedstrijdperiode wordt het wedstrijdgeld ook in rekening gebracht. Dit omdat de vereniging al geruime tijd van te voren de inschrijving moet doen en uitschrijven niet meer mogelijk is.

***Wedstrijdgroep turnsters kunnen op vrijdag kiezen voor een extra uur trainen. Dit uur komt dan achter de gewone training aan op vrijdag. Het bedrag van 10,00 euro komt dan bij het contributiebedrag op.


CONTRIBUTIEREGLEMENT

1. Alvorens lid te worden mag men twee keer een gratis proefles volgen.
2. De contributie wordt maandelijks geïncasseerd en is berekend over twaalf maanden.
3. Betaling van de contributie vindt plaats per automatisch incasso. Hiervoor wordt een machtiging gevraagd bij de digitale inschrijving via het inschrijfformulier op de website (lidmaatschap - inschrijven).
4. Opzegging van het lidmaatschap wordt gedaan via de website (lidmaatschap - opzeggen) of bij de ledenadministratie (contact - bestuur).
5. Opzegging voor alleen de vakantieperiode is niet toegestaan. De contributie is berekend en betaald over twaalf maanden.
6. Elke wijziging in persoonsgegevens en/of lidmaatschap dient schriftelijk (per e-mail) te worden doorgegeven aan de ledenadministratie (contact - bestuur).